Administr » Financování záměrů obcí a měst

Financování záměrů obcí a měst

Různé záměry měst a obcí, ale i dalších investorů vyžadují různý přístup k financování. Možnosti jsou široké – od klasických bankovních úvěrů a leasingu, přes využití akciových a dalších obchodních společností až po vydání komunálních dluhopisů tam, kde je jasné, že výsledek investice by mohl být zajímavým přínosem pro jednotlivé občany a firmy v obci.

Umíme Vám poradit a připravit Vás na jednání s bankami, investory i na vydání vlastních dluhopisů. Pro Vaše záměry připravíme studie proveditelnosti či podnikatelské plány a další dokumentaci pro finanční instituce nebo jednotlivé investory, včetně případných PPP schémat. Jsme schopni správně nastavit a založit pro Váš záměr vhodný typ obchodní společnosti.

Od srpna 2012 se zjednodušily podmínky pro vydání komunálních dluhopisů, což je velmi vhodná alternativa k financování prostřednictvím bankovních úvěrů. Více informací včetně možnosti posouzení Vašeho záměru zde.

Rádi pro Vás zajistíme:

  • vyřízení povolení od Ministerstva financí
  • příprava emisních podmínek
  • zpřístupnění emisních podmínek vybraným investorům
  • samotné vypořádání úpisu, zaplacení a vydání dluhopisu

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Matějka
tel. 602425755
e-mail: matejka@administr.cz

 

Partneři